LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/06/2019 đến 29/06/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/06/2019 đến 29/06/2019)

CBVC thực hiện nhiệm vụ thanh tra, coi thi THPTQG 2019 theo chỉ đạo của Sở GDĐT TPHCM từ ngày 24/6 đến 27/6/2018

 

Phòng KHTC sử dụng phòng I.12 từ 17/6 đến 06/7

 

THỨ HAI NGÀY 24/06/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

                               

THỨ BA NGÀY 25/06/2019

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 26/06/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 27/06/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 28/06/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Hoàng Ngọc Phương ngành Vi sinh vật học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Tổng kết phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014 – 2019”

Địa điểm: Phòng I.23 (Hội cựu chiến binh chuẩn bị)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QTTB chuẩn bị)

15:00

Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: