LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/07/2023 đến 29/07/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/07/2023 đến 29/07/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
24/07/2023
08g00 F.102 Phiên họp xét hồ sơ ứng viên GS PGS Phòng TCHC
Thứ 3
25/07/2023
09g00 F.102 Chương trình gặp gỡ kỷ niệm 27/7 Hội Cựu chiến binh – Công đoàn – Đoàn Thanh niên
13g30 F.102 Phiên họp nghe báo cáo tổng quan của ứng viên GS PGS Phòng TCHC
13g30 I.11 Thẩm định khả năng giao tiếp tiếng Anh Phòng TCHC
14g00 I. 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
Thứ 4
26/07/2023
08g00 F.102 Tiếp đón Taiwan Eastbound Alliance-Landing America Phòng QHĐN
13g30 I. 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin Phòng ĐT SĐH
Thứ 5
27/07/2023
08g00 I. 11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin Phòng ĐT SĐH
08g30 I. 12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG, CNĐT: Ngô Thị Thùy Dương Phòng KHCN+CNĐT
Thứ 6
28/07/2023
09g00 F 102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Hồ Thùy Linh, ngành Hóa hữu cơ Phòng ĐT SĐH
09g00 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG, Chủ nhiệm: TS. Lê Thuỵ Thanh Giang Phòng KHCN và CNĐT
09g00 I. 11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Sinh lý động vật Phòng ĐT SĐH
13g00 I.12 Họp HĐ nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM, Chủ nhiệm: PGS.TS. Hoàng Thị Đông Quỳ P. KHCN + CNĐT
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  
Thứ 7
29/07/2023
09g00 B.38 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán Phòng ĐT SĐH
09g30 I.12 Báo cáo CĐTS ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
13g30 I.12 Họp tiểu ban chuyên môn đánh giá tiểu luận tổng quan và xét đề cương luận án TS cho NCS ngành Vi sinh vật học, khóa 32 Bộ môn Vi sinh

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: