LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/05/2020 đến 31/05/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/05/2020 đến 31/05/2020)

THỨ HAI NGÀY 25/05/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

                                

THỨ BA NGÀY 26/05/2020

11:00

Họp chuẩn bị Đại hội Đảng

Địa điểm: Phòng I.11 (Tổ phục vụ chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                       

THỨ TƯ NGÀY 27/05/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ NĂM NGÀY 28/05/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Ngọc Từ ngành LTXS và TK Toán học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 29/05/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Đại hội Đảng bộ Trường ĐH KHTN lần 7 (Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Địa điểm: Hội trường I

 

THỨ BẢY NGÀY 30/05/2020

09:00

Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 31/05/2020

Cả ngày

Thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên Cao học

Địa điểm: Phòng F.102

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: