LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/09/2020 đến 02/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/09/2020 đến 02/10/2020)

THỨ HAI NGÀY 28/09/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (PGS.TS. Trần Văn Hiếu)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Báo cáo CĐTS của NCS ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 29/09/2020

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Trương Kim Phượng ngành CNSH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp công tác thu hồ sơ Tân sinh viên

Địa điểm: Phòng F.205A (Phòng CTSV chuẩn bị)

09:30

Họp báo cáo SK-TK cựu chiến binh

Địa điểm: Phòng I.11 (Hội cựu chiến binh chuẩn bị)

12:30

Hội thảo chương trình vườn ươm

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 30/09/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 14:00

Họp chuẩn hóa QĐ HBKK các CTĐA & CNTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 01/10/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 02/10/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:15

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 03/10/2020

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thị Lệ Thủy ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: