LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/01/2024 đến 03/02/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/01/2024 đến 03/02/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
29/01/2024
9:00 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C. CNĐT: TS. Phan Thị Kiều Loan Phòng KHCN + CNĐT
9:00 F.111 Họp chi bộ định kỳ tháng 01/2024 Phòng Khảo thí & ĐBCL
9:00 I.11 Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số Phòng Đào tạo
14:00 I.11 Ban chủ nhiệm Khoa gặp gỡ Công ty STEMax Khoa Sinh học – CNSH
16:00 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C. CNĐT: ThS. Vũ Tiến Trung Phòng KHCN và CNĐT
Thứ 3
30/01/2024
8:30 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C. CNĐT: ThS. Nguyễn Đoàn Thiện Chí Phòng KHCN + CNĐT
13:30 I.11 Họp thẩm định danh mục đề xuất đề tài PCN Phòng KHCN
14:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ Phòng ĐT SĐH
Thứ 4
31/01/2024
9:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học vật liệu Phòng ĐT SĐH
Thứ 5
01/02/2024
8:30 I.12 Báo cáo chuyên đề tiến sĩ ngành Hóa hữu cơ Phòng ĐT SĐH
8:30 F 102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của ncs Phạm Thanh Tuấn Anh, ngành Khoa học vật liệu Phòng ĐT SĐH
Thứ 6
02/02/2024
8:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vật lý vô tuyến và điện tử – Chuyên ngành Vật lý ứng dụng Phòng ĐT SĐH
13:30 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Di truyền học Phòng ĐT SĐH
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
14:30 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Quang Huy, ngành Sinh lý học người và động vật Phòng ĐT SĐH
Thứ 7
03/02/2024
9:30 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Cơ sở toán cho tin học – Chuyên ngành Khoa học dữ liệu Phòng ĐT SĐH