LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/10/2018 đến 03/11/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/10/2018 đến 03/11/2018)

Phòng Đào tạo Sau đại học sử dụng phòng F.102 từ ngày 29/10 đến 02/11/2018

 

THỨ HAI NGÀY 29/10/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Gặp gỡ doanh nghiệp

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.204 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 30/10/2018

 

10:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý Động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Kế hoạch tổ chức chương trình tập huấn GV Vĩnh Long 2018

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 31/10/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

Cả ngày

Bảo vệ đồ án Thạc sĩ ngành Sinh lý Động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận án TS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thị Nhật Hằng ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 01/11/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:30

Triển khai kinh phí tài năng K 2018

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 02/11/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

UBKT Đảng ủy ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11

14:00

Họp xét kéo dài thời gian công tác của viên chức đến tuổi nghỉ hưu 2019

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 03/11/2018

08:30

Bảo vệ luận án TS cấp ĐVCM của NCS Lưu Anh Tuyên ngành Vật lý nguyên tử và Hạt nhân

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Cả ngày

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: