LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 31/05/2021 đến 04/06/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 31/05/2021 đến 04/06/2021)

THỨ HAI NGÀY 31/05/2021

 

 

                  

THỨ BA NGÀY 01/06/2021

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Hà Thị Mỹ Ngân ngành CNSH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp BGH và Phòng Đào tạo

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 02/06/2021

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 03/06/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 04/06/2021

13:45

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thị Ngọc Thanh ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Phó Hiệu trưởng phụ trách tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: