LỊCH CÔNG TÁC(Tuần 27/11/2023 đến 03/12/2023)

LỊCH CÔNG TÁC(Tuần 27/11/2023 đến 03/12/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
27/11/2023
08h30-11h30 F102 Hội thảo seminar với ĐH Kangwon National Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu
10g00-11g00 I12 Họp chi bộ định kỳ tháng 11/2023 Phòng Khảo thí & ĐBCL
Thứ 3
28/11/2023
Thứ 4
29/11/2023
9:30 F102 Tiếp đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp Phòng KHCN
Thứ 5
30/11/2023
08g00 F102 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 11 năm 2023 Văn phòng Đảng ủy
08g30 I.11 Báo cáo chuyên đề tiến sĩ của NCS ngành Khoa học máy tính Phòng ĐT SĐH
13g30 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
14g00 I.11 Họp chi bộ TCHC Phòng TCHC
Thứ 6
01/12/2023
09g00 I.11 Tiếp đoàn Giáo sư của viện UNIST, Hàn Quốc Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật
13:30 I.11 Làm việc với Đại học Malaya, Malaysia P.QHĐN
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
Thứ 7
02/12/2023
08g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Ngô Dương Hà, ngành Cơ sở toán học cho tin học Phòng ĐT SĐH
Chủ Nhật
03/12/2023
08h00-17h00 F102 Chuẩn bị phòng cho đánh giá cấp CTĐT theo ASIIN cụm chương trình Khoa học Trái đất P.KT&ĐBCL