Lịch hướng dẫn ôn thi cao học đợt 2 năm 2017 – có phòng học

Lịch hướng dẫn ôn thi cao học đợt 2 năm 2017 – có phòng học

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch học của các lớp hỗ trợ ôn thi tuyển sinh cao học các ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Quang học; Vật lý vô tuyến và điện tử – hướng ứng dụng; Vật lý kỹ thuật; Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao như sau:

  1. Môn Toán cho vật lý (môn cơ bản các ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Quang học; Vật lý vô tuyến và điện tử – hướng ứng dụng; Vật lý kỹ thuật; Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao):
  • Lịch học: 8g – 10g30 sáng Chủ nhật (các ngày 9/9; 16/9; 23/9 và 30/9/2017)
  • Phòng: F110
  1. Môn Vật lý nguyên tử và điện tử (môn cơ sở các ngành Quang học; Vật lý vô tuyến và điện tử – hướng ứng dụng; Vật lý kỹ thuật)
  • Lịch học: 14g – 16g30 chiều Chủ nhật (các ngày 9/9; 16/9; 23/9 và 30/9/2017)
  • Phòng: F110
  1. Môn Cơ sở vật lý hạt nhân (môn cơ sở ngành Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao)
  • Lịch học: cả ngày 07/10 và 08/10/2017 (sáng: 8g – 11g, chiều: 14g – 16g)
  • Phòng: Bộ môn Vật lý hạt nhân