Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên chương trình đào tạo theo đề án (Tiên tiến, Việt – Pháp, Chất lượng cao) ngành Công nghệ Thông tin khóa 2020