Phỏng vấn học bổng NTUST, Đài Loan

Phỏng vấn học bổng NTUST, Đài Loan

THÔNG BÁO

Phỏng vấn học bổng NTUST, Đài Loan

. Thời gian: 09:00 sáng, 13/03/2018 (thứ 3)

. Địa điểm: Phòng F.102 (lầu 1, dãy F, ĐH KHTN Q.5)

. Đăng ký tham dự: LINK 01 – REGISTER

. Đăng ký tình nguyện viên: LINK 02 – RECRUITMENT

. Đơn vị phỏng vấn học bổng: National Taiwan University of Science & Technology (NTUST, Đài Loan)

. Danh sách đại biểu tham gia phỏng vấn:

Prof. Hsing-Kuo Pao, Vice Dean of College of Electrical Engineering and Computer Science (CEECS)
Prof. Chung-An Shen, Dept. of Electronic and Computer Engineering (ECE)
Prof. Hsin-Chin Liu, Dept. of Electrical Engineering (EE)
Prof. Shan-Hsiang Shen, Dept. of Computer Science and Information Engineering (CSIE)
Mr. Nguyen Anh Dung, PhD student, ECE department.

. Thông tin chi tiết học bổng: (file đính kèm)

Hồ sơ chuẩn bị: SV chuẩn bị 01 trong các loại giấy tờ sau (CHỈ nhận bản sao photocopy, không cần công chứng)

. 01 Bản sao Bảng điểm tiếng Anh học kỳ gần nhất (không cần đóng mộc)
. HOẶC 01 CV tiếng Anh
. HOẶC 01 Bản sao Chứng chỉ Ngoại ngữ