Quy trình xử lý khi phát hiện ca bệnh hoặc ca nghi nhiễm COVID-19 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Quy trình xử lý khi phát hiện ca bệnh hoặc ca nghi nhiễm COVID-19 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Kính gửi: Các Đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

P.TCHC gửi đến các đơn vị trực thuộc Trường Thông báo về việc Quy trình xử lý khi phát hiện ca bệnh hoặc ca nghi nhiễm COVID-19 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. (Theo file đính kèm)

Trân trọng./.