Quyết định 1387/QĐ-KHTN về việc công nhận danh hiệu Thi đua-khen thưởng năm học 2017-2018

Quyết định 1387/QĐ-KHTN về việc công nhận danh hiệu Thi đua-khen thưởng năm học 2017-2018

Kính gửi: Quý Thầy/cô,

 
Phòng Tổ chức – Hành chính kính gửi đến Quý Thầy/cô Quyết định 1387/QĐ-KHTN ngày 01/8/2018 của Hiệu trưởng trường ĐH KHTN-ĐHQG-HCM về việc công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng nămhọc 2017-2018 và danh sách các danh hiệu đính kèm.
 
 
Trân trọng./.