Thẻ: Thi đua – Khen thưởng

Quyết định khen thưởng cấp Nhà nước và cấp Bộ GDĐT năm 2020
Bài viết

Quyết định khen thưởng cấp Nhà nước và cấp Bộ GDĐT năm 2020

Năm 2020, Trường đã vinh dự được nhận các danh hiệu khen thưởng cấp Nhà nước và cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kính chuyển  Quý Thầy/Cô các Quyết định khen thưởng như sau:            1. Quyết định về việc phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” (QĐ số 2139...