TB đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2020-2021

TB đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2020-2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

——————

Số: 87/TB-KHTN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2020-2021

 

 Nhà trường thông báo lịch Sinh hoạt Công dân Đầu năm năm học 2020-2021 để sinh viên đăng ký tham gia như sau:

 1. Thông tin chung
 2. Đối tượng:Tất cả sinh viên khóa 2018 và khóa 2019 (đối với bậc Đại học, chính quy).
 3. Địa điểm:

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM

Cơ sở 2: Thủ Đức – Dĩ An

 1. Nội dung sinh hoạt: 1 buổi học gồm 3 nội dung
 • Thông tin tình hình thời sự chính trị xã hội trong năm 2020
 • Một số vấn đề về sở hữu trí tuệ
 • Thông tin về Đoàn – Hội
 1. Lịch cụ thể: file đính kèm
 2. Kiểm tra:

     Kết thúc đợt sinh hoạt, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra, cụ thể:

     Ø   Hình thức kiểm tra: làm trắc nghiệm trên máy tinh (online).

     Ø   Thời gian kiểm tra: sinh viên theo dõi thông báo trên website Trường

 1. Hình thức đăng ký

      Mỗi sinh viên sẽ chọn đăng ký học lớp có thời gian, địa điểm học phù hợp với mình trên website:

           http://portal1.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal2.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal3.hcmus.edu.vn 

      Tuy nhiên do số lượng sinh viên trong mỗi lớp có hạn nên khi lớp đã đủ số lượng, sinh viên bắt buộc phải chọn lớp khác. Đối với lớp có số lượng đăng ký ít, nhà trường sẽ thực hiện dồn lớp (nếu cần); vì vậy sinh viên cần theo dõi thông báo tiếp theo của Nhà trường về kết quả đăng ký và danh sách lớp học chính thức.

     Ø   Hướng dẫn cụ thể về quy trình đăng ký xem tại đây

     Ø   Thời gian đăng ký: từ 10g00 ngày 16/11/2020 đến ngày 25/11/2020

     Ø   Danh sách lớp chính thức sẽ đăng trên website trường vào ngày 26/11/2020

Lưu ý: Nhà trường sẽ không giải quyết trường hợp chuyển đổi lớp học đã đăng ký sau thời gian đăng ký chính thức.

III.   Phương thức điểm danh

       Vào đầu mỗi buổi học sinh viên có mặt tại phòng học trước 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh Đầu vào cho sinh viên. Cuối mỗi buổi học,  Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia lớp học.

*Lưu ý:

  +    Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.

  +    Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp đi khác buổi đã đăng ký sẽ không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.

  +    Kết thúc đợt sinh hoạt, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ chịu hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường cụ thể:

 • Trường hợp sinh viên không tham gia sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021).
 • Trường hợp Sinh viên tham gia nhưng không thực hiện kiểm tra sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện. (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021)

(theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

 

Nơi nhận:

–        Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương