TB v/v chương trình VINTECH CITY (VINGROUP) tài trợ xây dựng phòng thí nghiệm năm 2019

TB v/v chương trình VINTECH CITY (VINGROUP) tài trợ xây dựng phòng thí nghiệm năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v chương trình VINTECH CITY (VINGROUP) tài trợ xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu KHCN ứng dụng năm 2019

Chương trình tài trợ xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng năm 2019 do Tập đoàn VinGroup đầu tư cho các Trường Đại học:
– VinGroup sẽ chọn khoảng 2 trường Đại học để khảo sát việc triển khai phòng thí nghiệm trong các dự án đề xuất (trong năm 2019).
– Kinh phí dự kiến triển khai trong năm 2020 cho 1-2 đề xuất do VinGroup chọn. Kết quả dự kiến sẽ thông báo vào tháng 12/2019.
 
Về việc đăng ký: Hồ sơ nộp qua đường công văn (nộp về Phòng Khoa học Công nghệ đến 15 giờ thứ sáu 7/6/2019) và nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://bit.ly/A02Lab (đến 15/6/2019)
 
Vui lòng xem thông tin chi tiết theo tập tin đính kèm.
 
Trân trọng.
 
Phòng Khoa học Công nghệ