THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU & KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG VÀ KHOA KHOA HỌC LIÊN NGÀNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU & KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG VÀ KHOA KHOA HỌC LIÊN NGÀNH

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã ban hành Quyết định số 2104 về việc thành lập Trung tâm Phát triển thương hiệu và Kết nối cộng đồng và Quyết định số 2203 về việc thành lập Khoa Khoa học liên ngành, kể từ ngày 01/12/2022.

Theo đề án thành lập được phê duyệt, TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU & KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG (gọi tắt là U – Sci Hub) thực hiện các nhiệm vụ: (1) thúc đẩy những hoạt động kết nối của Nhà trường gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội; (2) tập hợp các nguồn lực đóng góp từ cựu viên chức và cựu người học; (3) phối hợp với doang nghiệp tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn để phổ biến cập nhật kiến thức, giới thiệu công nghệ mới phục vụ cộng đồng; (4) và mang khoa học đến gần với đời sống, nhằm quản trị và phát triển thương hiệu Nhà trường để định hướng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM trở thành một trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á về đào tạo và nghiên cứu khoa học. GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm (Quyết định số 2140/QĐ-KHTN).

KHOA KHOA HỌC LIÊN NGÀNH (Faculty of Interdisciplinary science) là Khoa thứ 10 của Trường ĐH KHTN, thành lập với mục tiêu đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ những ngành mới trên cơ sở liên kết tri thức nền tảng của các ngành khoa học – kỹ thuật – công nghệ (KH – KT – CN) mũi nhọn; các ngành KH – KT – CN tích hợp thêm kiến thức của các nhóm ngành khác như quản lý, giáo dục, kinh tế – thương mại,… phục vụ trong các lĩnh vực mang tính chất liên ngành, xuyên ngành theo nhu cầu và xu hướng phát triển mạnh mẽ hiện nay trên thế giới cũng như thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho tương lai. Trong giai đoạn 3 năm đầu tiên, Khoa sẽ xây dựng và triển khai chương trình đào tạo thí điểm ngành Khoa học tích hợp, Khoa học quản lý, Kinh tế thương mại khoa học kỹ thuật,… bậc đại học, sau đại học, liên thông BS-MS, các chương trình liên kết hợp tác đào tạo với nước ngoài. PGS.TS. Nguyễn Tuyết Phương được bổ nhiêm giữ chức vụ Trưởng Khoa (Quyết định số 2204/QĐ-KHTN).