Thay đổi ngày khai giảng môn Miễn dịch phân tử lớp cao học ngành Di truyền khóa 2017

Thay đổi ngày khai giảng môn Miễn dịch phân tử lớp cao học ngành Di truyền khóa 2017

THÔNG BÁO

 

Phòng ĐT Sau đại học thông báo môn Miễn dịch phân tử của lớp cao học ngành Di truyền khóa 2017 do TS. Nguyễn Đăng Quân phụ trách khai giảng vào ngày 07/4/2018 (thứ 7) lúc 7g30 tại phòng C41.

Tuần sau học lại bình thường vào ngày sáng thứ 6 hàng tuần tại phòng F305.