Thời khóa biểu HK1/2020-2021 và kế hoạch mở học phần K2020

Thời khóa biểu HK1/2020-2021 và kế hoạch mở học phần K2020
Lưu ý:
– 17g00, ngày 11/10/2020 : SV xem thời khóa biểu cá nhân trên Portal: https://portal.hcmus.edu.vn (trong Kết quả ĐKHP).
– Ngày 12/10/2020: Bắt đầu HK1/2020-2021.
– Ngày 19/10/2020: Bắt đầu học môn Tin học cơ sở, Anh văn
– Thời khóa biểu K2020 ĐHCQ HK1/2020-2021: file đính kèm.
– Kế hoạch mở môn K2020 ĐHCQ HK1/2020-2021: file đính kèm.
– Giờ học: File đính kèm
 
Trong hai tuần lễ đầu kể từ ngày 12/10/2020:
 – SV phải thường xuyên theo dõi thông báo trên https://hcmus.edu.vn/daotao/dại hoc va cao dang/thong bao/he chinh quy/

 – SV theo dõi thời khóa biểu trên Portal để nắm thông tin vì có trường hợp đổi TKB.

 – SV các lớp chương trình đặc biệt gồm Tiên tiến, Chất lượng cao, Việt – Pháp: xem TKB trên website Khoa.”