Thời khóa biểu lớp Anh văn đầu ra sau đại học – chương trình VNU-EPT (cập nhật phòng học)

Thời khóa biểu lớp Anh văn đầu ra sau đại học – chương trình VNU-EPT (cập nhật phòng học)

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày  05  tháng 4 năm 2018

                                                           

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ANH VĂN ĐẦU RA

Chương trình VNU-EPT (4 kỹ năng), dành cho học viên sau đại học

 

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên thông báo khai giảng lớp Anh văn đầu ra, chương trình VNU-EPT (4 kỹ năng), dành cho học viên sau đại học trường ĐH Khoa học Tự nhiên các khóa như sau:

1. Điều kiện tham dự lớp: là học viên sau đại học của trường ĐH Khoa học Tự nhiên và các đơn vị thành viên của ĐHQG-HCM, đã đăng ký ghi danh tại Phòng Đào tạo Sau đại học.

2. Lịch học chính thức:

    a/ Ngày khai giảng: 10/4/2018.

    b/ Thời lượng môn học: 104 tiết

    c/ Thời gian học: từ ngày 09/4/2018 – 15/06/2018, lịch cụ thể như sau:

Lịch học các kỹ năng

Nghe – Nói (40 tiết)

Đọc hiểu (32 tiết)

Viết (32 tiết)

Thứ 3 (8g – 11g)

Phòng học: F111

Ngày bắt đầu: 10/4/2018

Thứ 4 (8g – 11g)

Phòng học: F111

Ngày bắt đầu: 11/4/2018

Thứ 6 (8g – 11g)

Phòng học: F111

Ngày bắt đầu: 13/4/2018

* Thông tin phòng học sẽ được cập nhật trước ngày khai giảng

3. Kỳ thi chứng chỉ VNU-EPT:

            Sau khi kết thúc khóa học Nhà trường phối hợp với Trung tâm Khảo thí ĐHQG-HCM để tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Anh văn cho học viên, dự kiến vào đầu tháng 7/2018. Kế hoạch thi và chi phí thi sẽ thông báo sau.

           

           

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC