Thông báo cập nhật thông tin chuyên ngành SV ĐHCQ K2015 về trước

Thông báo cập nhật thông tin chuyên ngành SV ĐHCQ K2015 về trước

THÔNG BÁO

(Về việc cập nhật thông tin chuyên ngành sinh viên

bậc Đại học hệ chính quy – Khóa 2015 trở về trước)

 

 Để chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp, Trường thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy khóa 2015 trở về trước về việc cập nhật thông tin chuyên ngành như sau:

  1. Đối với ngành Toán học và Công nghệ thông tin: sinh viên hai ngành này tự thực hiện việc cập nhật thông tin chuyên ngành.
  2. Đối với các ngành còn lại: sinh viên kiểm tra thông tin chuyên ngành của mình.

Trong trường hợp sai thông tin chuyên ngành, sinh viên làm đơn xin xác nhận của Khoa và nộp cho Phòng đào tạo trong giờ hành chính trước ngày 15/8/2018.

  1. Hướng dẫn cập nhật hoặc kiểm tra thông tin chuyên ngành:
  • Bước 1: Mở trình duyệt Firefox, vào link http://portal.hcmus.edu.vn
    Tên đăng nhập (Mã số sinh viên) và Mật khẩu tương ứng.
  • Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên chọn mục “Hồ sơ sinh” viên trên màn hình chính.
  • Bước 3: Vào mục “Thông tin chung” cập nhật hoặc kiểm tra thông tin chuyên ngành (xem “danh mục chuyên ngành” đính kèm).
  1. Thời gian cập nhật: từ ngày 01/08/2018 đến 07/08/2018 (kể cả thứ 7, CN).

Đề nghị sinh viên cập nhật chuyên ngành đúng theo danh sách đã được Khoa xét duyệt.