Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 9/2017

Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 9/2017

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ trực thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM thông báo mở lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 9 dành cho các học viên cao học, nghiên cứu, cán bộ, giảng viên và các đối tượng khác có nhu cầu. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm

1. Thông báo mở lớp 

2. Phụ lục 1

3. Phụ lục 2