THÔNG BÁO Chương trình Học bổng VAS cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2022 – 2023

THÔNG BÁO Chương trình Học bổng VAS cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2022 – 2023

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng VAS cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2022 – 2023

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo có xác nhận của địa phương;
 • Sinh viên có kết quả học tập năm học 2021 – 2022 từ loại Khá trở lên;
 • Sinh viên có điểm rèn luyện HK1/2021-2022 từ loại Khá trở lên;
 • Chưa được nhận học bổng của tổ chức, cơ quan nào trong năm 2022.
 1. Số lượng : dự kiến 50 suất
 2. Giá trị học bổng: 100% học phí, 9 tháng sinh hoạt phí [1.000.000 đồng/tháng ( học bổng sẽ được duy trì dựa trên kết quả năm học trước đó đạt loại Khá trở lên)]
 3. Hồ sơ xin học bổng
 • Thư đề đạt nguyện vọng;
 • Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo hoặc xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương năm 2022;
 • Bảng điểm năm học 2021-2022 có đóng dấu xác nhận của Trường;
 • Bảng điểm rèn luyện năm học 2021-2022;
 • Các bằng khen, giấy chứng nhận khác ( nếu có).
 1. Hình thức và thời gian nộp hồ sơ

Bước 1: Sinh viên dự xét học bổng điền các thông tin trực tuyến trên trang : ứng tuyển học bổng VAS 2022.

Bước 2: Sinh viện nộp bản cứng về địa chỉ: Lầu 3 tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên Hoàng, Đakao, Quận 1, TP. HCM

Bước 3: Ban tổ chức sẽ phỏng vấn trực tuyến hoặc sẽ phối hợp địa phương xác minh trong một số trường hợp đặc biệt.

– Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 03/10/2022 (Thứ hai)./.