[THÔNG BÁO] Chương trình trao đổi học kỳ mùa thu 2021 – Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH)

[THÔNG BÁO] Chương trình trao đổi học kỳ mùa thu 2021 – Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH)
Phòng Quan hệ Đối ngoại thông tin về Chương trình trao đổi học kỳ mùa thu 2021 tại Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) như sau:
 
1. Thời gian: Từ 06/09 – 24/12/2021
 
2. Số lượng sinh viên: 02
 
3. Yêu cầu:
– GPA: Từ B trở lên (3.0/4.0)
– Trình độ tiếng Anh: Từ TOEFL iBT 79, hoặc IELTS (Ac) 6.0 trở lên, hoặc có thư đảm bảo trình độ tiếng Anh từ giảng viên;
POSTECH chỉ nhận 01 sinh viên cho ngành Computer Science and Engineering
 
4. Hỗ trợ từ chương trình:
Sinh viên được trường đề cử sẽ được miễn học phí. Sinh viên tự chi trả các chi phí sinh hoạt còn lại.
 
5. Hồ sơ:
– Bảng điểm tiếng Anh;
– Chứng chỉ ngoại ngữ;
– Thư giới thiệu;
– Bản copy passport
*Với sinh viên theo học chương trình nghiên cứu: Thư chấp nhận từ giáo sư của POSTECH
 
6. Thời hạn đăng ký: Trước 16:00 ngày 10/03/2021
 
7. Quy trình nộp hồ sơ:
Vui lòng nộp hồ sơ bản giấy (1 bản sao) đến địa chỉ: Phòng Quan hệ Đối ngoại, F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5; đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email internationalrelations@hcmus.edu.vn