Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên mùa thu 2018 tại trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk

Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên mùa thu 2018 tại trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:    34    /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình trao đổi sinh viên mùa thu 2018

tại trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk

_________________

 

 1. Thời gian: từ 3/9 – 21/12/2018
 2. Số lượng: 03 suất
 3. Giá trị học bổng: học phí và phí tham gia các hoạt động.

     Ngoài ra, sinh viên được đề cử tham gia chương trình sẽ được xem xét cấp học bổng  Global Exchange Scholarship của HUFS và học bổng Global Korea Scholarship Program for Foreign Exchange Students của Chính phủ Hàn Quốc. Sinh viên tự chi trả các chi phí ăn uống, chỗ ở (khoảng USD 320~500/tháng), vé máy bay, visa, bảo hiểm, v.v.

 1. Yêu cầu:
 • Đối tượng: Sinh viên đại học đã hoàn thành ít nhất 01 học kì
 • Điểm GPA ≥ 2.5/4
 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
 • Tiếng Hàn: sinh viên thỏa mãn 01 trong các điều kiện sau:
 • Chứng chỉ TOPIK, cấp độ 3 trở lên hoặc chứng chỉ KLAT ≥ 350
 • Chứng chỉ cấp độ 3 trở lên của Trung tâm Ngoại ngữ và văn hóa thuộc HUFS
 • Bảng điểm chính thức có ít nhất 15 tín chỉ các khóa học liên quan đến tiếng Hàn.
 • Tiếng Anh: sinh viên thỏa mãn 01 trong các điều kiện sau:
 • Chứng chỉ IELTS ≥ 6.0
 • Chứng chỉ TOEFL/TOEFL ITP ≥ 550, TOEFL computer-based ≥ 213, TOEFL iBT ≥ 80
 • Chứng chỉ TOEIC – 750
 • Thư giới thiệu của giảng viên, xác nhận sinh viên đủ trình độ tiếng Anh để tham gia chương trình học thuật được giảng dạy bằng tiếng Anh.
 1. Hồ sơ đăng ký:
 • 02 ảnh 3x4cm nền trắng;
 • 01 bài luận giới thiệu bản thân và kế hoạch học tập (tiếng Anh);
 • Bảng điểm (tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh đính kèm bản tiếng Việt);
 • Đơn đăng ký ở ký túc xá (nếu sinh viên muốn ở kí túc xá);
 • Giấy khám sức khỏe được cấp tại các cơ sở y tế do tổng lãnh sự quán Hàn Quốc chỉ định (dành cho sinh viên đăng ký ở ký túc xá);
 • Bản photo hộ chiếu;
 • Giấy xác nhận sinh viên (tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh đính kèm bản tiếng Việt);
 • Bản sao chứng chỉ tiếng Anh/tiếng Hàn hoặc thư giới thiệu (tiếng Anh);
 • CV (tiếng Anh, ghi rõ thông tin liên hệ);
 • CMND photo.

HUFS FACT SHEET FOR STUDENT EXCHANGE PROGRAM (Full-year 2018): xem tại đây

 1. Nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 18/4/2018 tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Văn Chí Nam