[THÔNG BÁO] Chương trình tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia năm 2022 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

[THÔNG BÁO] Chương trình tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia năm 2022 – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin Chương trình tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
1. Số lượng học bổng: 20 suất học bổng (đại học và sau đại học) và 15 suất học bổng tiếng Khơ-me.
2. Thời gian đào tạo: 
– Chương trình đại học: 05 năm
– Chương trình sau đại học: từ 03 đến 04 năm
– Chương trình học tiếng Khơ-me: 02 năm
3. Thời hạn nộp hồ sơ: Đến ngày 31/7/2022
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
 
Trân trọng.