Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2019-2020

Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2019-2020

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản, sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học kỳ 1/2019-2020 theo thông báo 52/TB-KHTN ngày 17/08/2020, vui lòng kiểm tra tài khoản để nhận tiền.