Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2023-2024 dành cho sinh viên các chương trình Đề án

Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2023-2024 dành cho sinh viên các chương trình Đề án

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản học bổng khuyến khích học kỳ 1/2023-2024 dành cho SV các Chương trình Đề án (Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Sinh học- Công nghệ Sinh học, Khoa Điện tử Viễn thông, Khoa Hóa học); sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng theo thông báo  ngày 10/6/2024 vui lòng kiểm tra tài khoản để nhận tiền.