Thông báo chuyển tiền khen thưởng

Thông báo chuyển tiền khen thưởng

Nhà trường đã hoàn tất việc chuyển tiền thưởng, sinh viên vui lòng kiểm tra tài khoản để nhận tiền

1. Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp ngày 05/11: Xem file đính kèm

2. Khen thưởng HK2/19-20 (các sinh viên có tên trong danh sách đến phòng CTSV để nhận Giấy khen): Xem file đính kèm

3. Khen thưởng Thủ khoa và xuất sắc kỳ xét tuyển đại học K2020: Xem file đính kèm

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN