Thông báo cung cấp số tài khoản để hoàn trả học phí do đóng dư

Thông báo cung cấp số tài khoản để hoàn trả học phí do đóng dư

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo đến các sinh viên có tên trong danh sách sau vui lòng thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các sinh viên CHƯA CÓ thông tin tài khoản trong danh sách: cung cấp số tài khoản để hoàn trả học phí do đóng dư tại From cung cấp số tài khoản https://forms.office.com/r/scc3MJxk0c

Trường hợp sinh viên chưa có tài khoản ngân hàng, có thể đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng Agribank – chi nhánh Bình Thạnh theo link: https://bit.ly/3esuJCA
– Miễn phí mở tài khoản.
– Thông tin số tài khoản ngân hàng sẽ tự cập nhật cho Nhà trường, sinh viên không cần điền vào From cung cấp số tài khoản
– Cán bộ ngân hàng hỗ trợ việc mở tài khoản: 
 Anh Đặng Văn Duy: 0902093310
Anh Trần Văn Minh: 0907515516
 
2. Đối với các sinh viên ĐÃ CÓ thông tin tài khoản trong danh sách: vui lòng kiểm tra lại thông tin. Nếu có sai sót hoặc muốn điều chỉnh thì cập nhật vào From cung cấp số tài khoản https://forms.office.com/r/scc3MJxk0c
 
3. Thời gian thực hiện: trước 11g30 ngày 04/01/2022 (gia hạn đến hết ngày 07/01/2022)
 
4. Danh sách sinh viên được hoàn trả: 
 
 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/4093/2021%20DS%20hoan%20tra%20hoc%20phi.pdf{/aridoc}