Thông báo đăng ký học cải thiện điểm trong học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo đăng ký học cải thiện điểm trong học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc cho sinh viên đại học hệ chính quy chương trình đại trà

đăng ký học cải thiện điểm trong học kỳ 1 năm học 2021-2022

          Trường tổ chức cho sinh viên đại học hệ chính quy chương trình đại trà đăng ký học cải thiện điểm cùng các lớp được tổ chức dạy trực tuyến trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

  1. Thời gian đăng ký: từ ngày 03/9/2021 đến ngày 05/9/2021.
  2. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký qua mạng theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập bằng tài khoản sinh viên theo  link sau: https://forms.office.com/r/zL3trzhK8u

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu và nộp theo đúng  thời gian thông báo.

Bước 3: Kiểm tra lại kết quả đăng ký trên Portal vào ngày 08/09/2021.

  1. Học phí học phần cải thiện: sinh viên sẽ đóng học phí cùng với học phí học kỳ HK1/2021-2022.
  2. Một số quy định đối với học phần cải thiện.
  • Học phần cải thiện (HPCT): là học phần mà sinh viên đã học và đạt kết quả điểm tổng kết là 5.0 (năm điểm) hoặc 5.5 (năm điểm rưỡi), nay sinh viên muốn học lại để đạt kết quả cao hơn.
  • Sau khi đăng ký HPCT, trường sẽ hủy ngay điểm đạt của HP xin cải thiện và sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào xin phục hồi lại điểm cũ. Điểm của HPCT là điểm của học phần.
  • Không được học HPCT đối với HP chỉ có thực tập (trong phòng thí nghiệm, TT Thực tế) và học phần Anh văn.
  • Số tín chỉ HPCT: được tính vào tổng số tín chỉ quy định của mỗi học kỳ (tối đa là 25TC/HK).
  • Điểm cải thiện không tính vào điểm trung bình học kỳ để xét học bổng khuyến khích học tập nhưng tính vào điểm trung bình chung tích lũy (nếu có)./.

        Lưu ý: Sinh viên ngành Công nghệ thông tin chương trình đại trà không đăng ký học cải thiện cùng lớp mở riêng cho chương trình Cử nhân tài năng./.

 

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: PĐT.                                                                                                                                                     

                                                                                                            TRẦN THÁI SƠN