Thông báo đăng ký học lại trong HK1/18-19 đối với SV bậc cao đẳng

Thông báo đăng ký học lại trong HK1/18-19 đối với SV bậc cao đẳng

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức đăng ký học lại cho sinh viên

bậc Cao đẳng hệ Chính Quy – HK1/2018-2019)

 

Trong học kỳ 1 năm học 2018-2019, sinh viên (SV) bậc Cao đẳng hệ chính quy đăng ký học lại các học phần (HP) theo lịch như sau:

 1. Thời gian đăng ký : Từ 8h30 thứ ba 14/08/2018 đến 16h00 thứ sáu 17/08/2018.
 2. Thời gian đóng học phí học lại: SV sẽ đóng học phí học lại cùng với học phí học kỳ chính thức –HK1/2018-2019.
 3. Hướng dẫn đăng ký

Sinh viên thực hiện các bước sau để đăng ký học phần qua mạng:

Bước 1: Mở trình duyệt Firefox, vào link http://portal.hcmus.edu.vn nhập thông tin
Tên đăng nhập (Mã số sinh viên) và Mật khẩu tương ứng.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên chọn chức năng Đăng Ký Học Phần trên màn hình chính.

Bước 3: Chọn link Đăng ký học phần trên menu bên phải và thực hiện theo hướng dẫn

 1. Điều kiện đăng ký

– Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần tiên quyết (nếu có).

– Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ.

 1. Điều chỉnh đăng ký

– Sinh viên điều chỉnh kết quả đăng ký từ 8h30 ngày 20/08/2018 đến ngày 21/08/2018.

– Phòng Đào Tạo sẽ tự động hủy các lớp có số lượng đăng ký dưới 50 sinh viên.

– Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

 1. Thời khóa biểu

­ Các học phần học lại cùng các lớp 2016, 2017, 2018: SV xem trên trang web trường (www.hcmus.edu.vn –> Đào tạo –> Đào tạo Đại học-Cao đẳng).

­ Các học phần học lại mở lớp riêng:

+ Lý thuyết bắt đầu từ tuần lễ 03/09/2018 đến 16/12/2018

+ Thực hành bắt đầu từ tuần lễ 17/09/2018 (nếu có).

 

STT

Mã HP

Tên học phần

Mã lớp

Thời khóa biểu

Phòng học

1

TTH027

Giải tích B2

L1

T6, 17h50 – 21h

C43 

2

TTH003

Đại số B1

L1

T5, 17h50 – 21h

E403 

 

Lưu ý:

 1. SV xem kỹ thời khóa biểu học để đăng ký, không giải quyết rút lại các HP đã đăng ký.
 2. Các HP đăng ký học lại được tính vào học phí HK1/2018-2019. Đối với các học phần đã đăng ký và được Trường chấp thuận nếu sinh viên không dự thi sẽ bị điểm 0.
 3. Tất cả SV không thuộc diện bị buộc thôi học đều được đăng ký học lại các HP chưa đạt.
 4. SV xem kỹ mã HP  và mã lớp học lại để đăng ký cho đúng.
 5. SV xem kỹ các HP tự chọn trong chương trình đào tạo để chọn đăng ký học lại.