Danh mục: Cao đẳng

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy  cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024
Bài viết

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy  cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024       Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi...

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 11/2023
Bài viết

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 11/2023

THÔNG BÁO (Về việc nhận bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ Chính quy, bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa và Liên thông đại học cho đợt xét tốt nghiệp tháng 11/2023) Trường thông báo đến tất cả sinh viên (SV) về việc nhận bằng tốt nghiệp bậc...

Thông báo đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2021-2022  cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy
Bài viết

Thông báo đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2021-2022 cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy

THÔNG BÁO V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ hè năm học 2021-2022 cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy          Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy về việc...

Thông báo nộp học phí sinh viên cao đẳng hệ chính quy, học kỳ 2 /2021-2022)
Bài viết

Thông báo nộp học phí sinh viên cao đẳng hệ chính quy, học kỳ 2 /2021-2022)

THÔNG BÁO (Về việc thu học phí sinh viên cao đẳng hệ chính quy Học kỳ 2 năm học 2021-2022                                                  Căn cứ theo Quyết định số 1440/QĐ-KHTN ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM về việc ban hành quy...