Thông báo Đăng ký học phần HK1/2020-2021 hệ VLVH

Thông báo Đăng ký học phần HK1/2020-2021 hệ VLVH

THÔNG BÁO

Về việc sinh viên hệ vừa làm vừa học ngành Công nghệ thông tin

đăng ký học phần học cùng hệ đào tạo từ xa qua mạng HK1/2020-2021

 I. Đăng ký học phần:

     1. Thời gian: Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 19/06/2020.

     2. Hình thức đăng ký:

II. Học phí:

     1. Mức học phí và Phương thức đóng học phí: Sinh viên xem thông báo đăng ký học phần HK1/2020-2021 hệ ĐTTX (link tại đây).

     2. Thời hạn nộp học phí: Sinh viên đóng học phí từ ngày 23/06/2020 đến ngày 30/06/2020.III. Thời khóa biểu:  Xem file đính kèm hoặc trên cổng thông tin hệ từ xa qua mạng (http://e-learning.vn)

IV. Qui định chung:

     – Sau thời hạn qui định nộp học phí trên, nếu sinh viên chưa hoàn tất việc nộp học phí sẽ không được cấp tài khoản học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021.

     – Danh sách sinh viên theo học phần đăng ký sẽ được công bố vào ngày 22/06/2020.

Học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 bắt đầu từ ngày 20/07/2020.

  • Sinh viên đăng nhập qua mạng từ ngày 15/07/2020 sau khi đã hoàn tất học phí.
  • Sinh viên đăng nhập với tài khoản và mật khẩu là số CMND đã đăng ký.