Thông báo đăng ký học phần HK2/2018-2019 – ĐHCQ

Thông báo đăng ký học phần HK2/2018-2019 – ĐHCQ

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2018-2019

cho sinh viên hệ Đại học chính quy

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK2/2018-2019 như sau:

 1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được đăng ký

Ghi chú

11/12/2018

14/12/2018

K17 về trước

Đăng ký học phần

Công nghệ thông tin

 

17/12/2018

18/12/2018

K17 về trước

Điều chỉnh ĐKHP

Công nghệ thông tin

 

12/02/2019

17/02/2019

K17 về trước

Đăng ký học phần

Toán, Sinh, CNSH

Nhằm mùng 8 AL

13/02/2019

17/02/2019

K17 về trước

Đăng ký học phần

Các ngành còn lại

 

14/02/2019

17/02/2019

K18 về trước

Đăng ký AV, THCS, HP Tự chọn và HP học lại

Tất cả các ngành

SV xem file kế hoạch đính kèm

19/02/2019

22/02/2019

K18 về trước

Điều chỉnh ĐKHP lần 1

Tất cả các ngành

Tuần học đầu tiên

27/02/2019

28/02/2019

K18 về trước

Điều chỉnh ĐKHP lần 2

Tất cả các ngành

(*)

    (*): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP lần 2, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

 1. Điều kiện đăng ký:
 • Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.
 • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ.
 • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 22TC (CNTT) và 25TC (các ngành còn lại).

 

Lưu ý:  

 • Nhà trường sẽ đăng ký HP bắt buộc cho SV K18. SV chỉ đăng ký Anh văn, THCS và HP Tự chọn.
 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa  khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần giai đoạn 2.
 • Email hỗ trợ Giáo vụ khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
 • Email hỗ trợ Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
 • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

                                                                                                                                                                                  TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO