Thông báo đăng ký học phần HK2/2018-2019 lớp Liên thông đại học

Thông báo đăng ký học phần HK2/2018-2019 lớp Liên thông đại học

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần HK2/18-19 lớp Liên thông ĐH (LTĐH) chính quy

   

Trường thông báo đến sinh viên LTĐH các khóa trước về việc đăng ký học phần HK2/2018–2019 học cùng 18HCB như sau:

  1. Thời gian: 04/03 đến 15/03/2019. SV xem TKB lớp 18HCB tại đây.
  2. Địa điểm: Phòng Đào tạo (227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5).
  3. Danh sách đăng ký học phần HK2/18-19 của sinh viên các lớp LTĐH sẽ thông báo trên web Trường, Khoa vào ngày 16/04/2019.

Quá thời hạn trên, những sinh viên chưa hoàn thành đăng ký học phần xem như tự ý nghỉ học.

                                                                                                                             

                                                                                            PHÒNG ĐÀO TẠO