Thông báo đăng ký học phần HK2/2019-2020 – Liên thông đại học

Thông báo đăng ký học phần HK2/2019-2020 – Liên thông đại học

                                                          TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2019-2020

cho sinh viên lớp liên thông đại học từ K2019 trở về trước

 

              Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên lớp liên thông đại học hệ chính quy khóa tuyển 2019 trở về trước về việc đăng ký qua mạng các học phần trả nợ HK4 cùng K2018 và các học phần trả nợ HK2 cùng K2019 trong học kỳ 2/2019-2020 như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:   

 

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thực hiện

Ghi chú

10/06/2020

12/06/2020

Đăng ký học phần trả nợ cùng K2018

SV xem file TKB 18HCB

01/07/2020

03/07/2020

Đăng ký học phần trả nợ cùng K2019

SV xem file TKB 19HCB.

– Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

            (*):  Sau thời gian trên trường không giải quyết điều chỉnh ĐKHP HK2/2019-2020.  

  1. Điều kiện đăng ký

 – Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa, Phòng đào tạo thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.

 – Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học học phần trước (nếu có).

 – Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ.

* Sinh viên lớp 19HCB phòng đào tạo sẽ ĐKHP tự động các môn trong học kỳ 2/2019-2020.

* Sinh viên lớp 18HCB xem lại kết quả ĐKHP học kỳ 2/2019-2020. Riêng môn Tâm lý thì phòng Đào tạo sẽ đăng ký tự động cho SV.

 

Lưu ý:  

  • Sinh viên đăng ký học lại cùng đợt đăng ký theo thời gian như trên (Trường không mở đợt đăng ký học lại riêng). Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu, mã lớp để đăng ký chính xác.
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần.
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

 

                                                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                             

 

                                                                                                                                        Trần Thái Sơn