Thông báo Đăng ký học phần HK2/2021-2022 đối với SV Đại học chính quy

Thông báo Đăng ký học phần HK2/2021-2022 đối với SV Đại học chính quy

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2021-2022

cho sinh viên bậc Đại học hệ chính quy

          Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên bậc Đại học hệ chính quy K2021 về trước việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK2/2021-2022 như sau:

 1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

10/02/2022

13/02/2022

Tất cả

ĐKHP

CNTT

 

11/02/2022

13/02/2022

Tất cả

ĐKHP

Các ngành còn lại

 

15/02/2022

16/02/2022

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP

Tất cả các ngành

 (*)

(*): Sau đợt điều chỉnh này, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

 1. Điều kiện đăng ký:
 • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có).
 • Các học phần Anh văn chỉ cần thỏa điều kiện học phần trước; bỏ chặn điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký các học phần chuyên ngành trong học HK2/21-22.
 • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

Lưu ý:

 • Từ HK2/21-22, SV đăng ký học cải thiện điểm và học phần đã xin hoãn, cùng thời gian đăng ký chính (đăng ký trên portal).
 • Hình thức học và ngày bắt đầu:

– Các học phần lý thuyết và thực hành (có thể học trực tuyến): Học trực tuyến từ ngày 21/02/2022

– Các học phần thực hành/thực tập (bắt buộc học trực tiếp): Học trực tiếp từ ngày 28/02/2022.

 • Từ ngày 21/03/2022, tất cả lớp học trực tuyến (online) sẽ chuyển qua học trực tiếp
 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV qua email : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc Giai đoạn 2.
 • Email hỗ trợ Giáo vụ khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
 • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

                                                                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO