Thông báo đăng ký lại các học phần đã được duyệt hoãn thi (điểm I) – Đợt 2, HK2/2019-2020

Thông báo đăng ký lại các học phần đã được duyệt hoãn thi (điểm I) – Đợt 2, HK2/2019-2020

 

Số: ……../TB-KHTN-ĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký lại các học phần đã được duyệt hoãn thi (điểm I)

cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy trong HK2/2019-2020 – Đợt 2

 

Trường thông báo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy về việc đăng ký lại các học phần đã được duyệt điểm I (được xét hoãn thi) trong các học kỳ HK2/2018-2019, HK3/2018-2019 (học kỳ hè ) và  HK1/2019-2020 để được dự thi trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

  1. Thời gian đăng ký: từ ngày 13/04/2020 đến hết ngày 15/04/2020.
  2. Các học phần được đăng ký: là những học phần được tổ chức giảng dạy theo hình thức trực tuyến và bắt đầu học từ ngày 20/04/2020 (đa số là các học phần giảng dạy cho năm 1 và năm 2, sinh viên xem thời khóa biểu trên portal).
  3. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký qua mạng theo các bước sau đây: 
  • Bước 1: Truy cập và đăng nhập bằng tài khoản sinh viên theo link sau: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1HwSQPNFo0mwXTFaQ6nwM7fePxble1ZLjA7AiB0VNqtUNjcwNElNRUNPVUJHUlFRTTNHT1RLUE9aUC4u
  • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu, chụp ảnh đơn xin hoãn thi đã được ký duyệt đối với học phần như trên và gửi về phòng Đào tạo theo đúng thời gian thông báo như trên.
    Lưu ý: SV phải nhập chính xác Mã học phần, Tên học phần, Mã lớp, Nhóm theo Danh sách lớp mở trên Portal. Trường sẽ không xử lý nếu sinh viên nhập sai các thông tin trên
  • Bước 3: Kiểm tra lại kết quả đăng ký trên Portal vào ngày 23/04/2020.

                

Lưu ý: Trong trường hợp nếu hiện nay sinh viên để hồ sơ tại ký túc xá thì Trường sẽ đồng ý cho các em nộp sau, các em gửi email báo cho phòng Đào tạo theo địa chỉ: pdt_khtn@hcmus.edu.vn về việc này trong thời gian đăng ký từ ngày 13/4/2020 đến 15/4/2020.

 

                                                                                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO