Thông báo đăng ký lại các học phần đã được duyệt hoãn thi (điểm I) – HK2/2019-2020

Thông báo đăng ký lại các học phần đã được duyệt hoãn thi (điểm I) – HK2/2019-2020

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký lại các học phần đã được duyệt hoãn thi (điểm I)

của sinh viên bậc đại học hệ chính quy trong HK2/2019-2020

 

Trường thông báo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy về việc đăng ký học lại các học phần đã được duyệt điểm I (được xét hoãn thi) trong các học kỳ HK2/2018-2019, HK3/2018-2019 (học kỳ hè) và HK1/2019-2020 để được dự thi trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

  1. Thời gian đăng ký: từ ngày 03/04/2020 đến hết ngày 05/04/2020.
  2. Hình thức đăng ký:

Sinh viên đăng ký qua mạng theo các bước sau đây: 

                

Lưu ý: Trong trường hợp nếu sinh viên còn để hồ sơ tại ký túc xá thì Trường sẽ đồng ý cho các em nộp sau, các em gửi email báo cho phòng Đào tạo theo địa chỉ: pdt_khtn@hcmus.edu.vn về việc này trong thời gian đăng ký từ ngày 03/4/2020 đến 05/4/2020.

                                                                                                                                                  PHÒNG ĐÀO TẠO