THÔNG BÁO: ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 6 NĂM 2024

THÔNG BÁO: ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 6 NĂM 2024

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường ĐH KHTN hoặc Trường) thông báo kết quả đủ điều kiện trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 thuộc chương trình tiên tiến và chương trình đạt chuẩn kiểm định bằng phương thức dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT – Phương thức xét tuyển 6 như sau:

1. Điều kiện trúng tuyển

2. Tra cứu kết quả đủ điều kiện trúng tuyển

– Danh sách đủ điều kiện trúng tuyển được Trường công bố chưa tính đến điều kiện đã tốt nghiệp Trung học phổ thông. Trường sẽ kiểm tra điều kiện này khi nhận hồ sơ nhập học của thí sinh.

– Từ 18 giờ 00, ngày 04/7/2024: Thí sinh tra cứu danh sách đủ điều kiện trúng tuyển tại địa chỉ trang web: https://tsdh.hcmus.edu.vn/ketqua  

– Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển (xem mục 3 thông báo này) và xác nhận nhập học (xem mục 4 thông báo này) trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống) hoặc trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (xem hướng dẫn tại Hệ thống hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia).

*Lưu ý: Thí sinh phải thực hiện đầy đủ các quy định tại mục 3 và mục 4 thông báo này mới được làm thủ tục nhập học tại Trường.

3. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT)

a) Từ ngày 18/7/2024 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2024: Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải đăng ký, điều chỉnh, bổ sung NVXT (không giới hạn số lần) như sau:

– Thí sinh đăng ký NVXT đối với các ngành/nhóm ngành hoặc chương trình đào tạo phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (xem hướng dẫn tại Hệ thống hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia);

– Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, sửa, xem) của thí sinh trên Hệ thống. Riêng thí sinh tự do thực hiện tại mục 5 thông báo này để được cấp tài khoản.

– Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các cơ sở đào tạo được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

** Lưu ý: Nếu thí sinh xác định nhập học vào Trường đối với ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển (chưa tính đến điều kiện đã tốt nghiệp THPT), thí sinh cần phải đặt ngành này ở nguyện vọng 1.

– Tất cả các NVXT của thí sinh theo các phương thức xét tuyển của cơ sở đào tạo được xử lý nguyện vọng trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển.

b) Từ ngày 31/7/2024 đến 17 giờ 00 ngày 06/8/2024: Thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

4. Công bố kết quả trúng tuyển chính thức và xác nhận nhập học

a) Công bố kết quả trúng tuyển chính thức: Trước 17 giờ 00 ngày 19/8/2024, Trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển chính thức cho thí sinh vào đại học năm 2024.

b) Sau ngày công bố kết quả trúng tuyển chính thức, thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến (đợt 1) trên Hệ thống trước 17 giờ 00 ngày 27/8/2024.

5. Thông tin về cấp tài khoản sử dụng cho thí sinh tự do (thí sinh đã tốt nghiệp THPT)

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, Trung cấp (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

– Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 20/7/2024, thí sinh phải thực hiện:

  • Tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân theo Phụ lục V – Phiếu đăng ký thông tin cá nhân và kê khai thông tin trên phiếu (đính kèm Hướng dẫn số 1957/BGDĐT-GDDH);
  • Nộp phiếu tại điểm tiếp nhận theo quy định và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi thí sinh thường trú để nhận thông tin tài khoản nhằm thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển, xác nhận nhập học và các yêu cầu khác (nếu có) theo quy định tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thời gian và thủ tục nhập học

a) Thời gian nhập học: Từ ngày 22/08/2024 đến ngày 27/08/2024, Trường sẽ thông báo lịch nhập học chi tiết cho từng thí sinh trong thời gian này. Trường khuyến khích tất cả thí sinh trúng tuyển có nguyện vọng học tại Trường thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống trước ngày 27/8/2024 để thuận lợi trong việc làm thủ tục nhập học.

b) Thủ tục nhập học Trường sẽ thông báo chậm nhất là ngày 20/8/2024 trên trang thông tin điện tử của Trường.

7. Lưu ý chung

a) Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng và đầy đủ quy trình đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT.

b) Tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của Trường trong đề án tuyển sinh và các thông báo của Trường, thực hiện các quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thủ tục và thời gian liên quan đến dự tuyển/xét tuyển.

c) Thí sinh thường xuyên theo dõi trang thông tin của Trường tại địa chỉ: https://tuyensinh.hcmus.edu.vn và https://www.hcmus.edu.vn để cập nhật những thông tin mới nhất dành cho tân sinh viên.

d) Nếu thắc mắc về các nội dung thông báo này, thí sinh cần thực hiện như sau:

– Trường hợp thắc mắc về danh sách đủ điều kiện trúng tuyển hoặc thông tin cá nhân của thí sinh: Thí sinh phải gửi câu hỏi về địa chỉ email: pdttuyensinh@hcmus.edu.vn để được giải đáp (trả lời chậm nhất trong vòng 48 tiếng).

– Trường hợp thắc mắc khác, thí sinh gọi số điện thoại Phòng Đào tạo như sau: 02873089899-1200 (từ thứ 2 đến thứ 6: sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30) ./.