Thông báo điều chỉnh ĐKHP qua mạng HK 2 / 2021-2022 cho sinh viên bậc Đại học hệ chính quy

Thông báo điều chỉnh ĐKHP qua mạng HK 2 / 2021-2022 cho sinh viên bậc Đại học hệ chính quy

THÔNG BÁO

Điều chỉnh đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2021-2022

cho sinh viên bậc Đại học hệ chính quy

         Theo tình hình công bố điểm thi HK1/2021-2022 hiện nay, Phòng Đào tạo tiếp tục tổ chức cho sinh viên bậc Đại học hệ chính quy K2021 về trước điều chỉnh đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK2/2021-2022 như sau:

1. Thời gian điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

22/02/2022

22/02/2022

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP lần 2

Tất cả các ngành

 

26/02/2022

27/02/2022

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP lần 3

Tất cả các ngành

(*)

(*): Sau đợt điều chỉnh lần 3, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

2. Điều kiện đăng ký:

 • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có).
 • Các học phần Anh văn chỉ cần thỏa điều kiện học phần trước; trường cũng bỏ chặn điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký các học phần chuyên ngành trong học HK2/2021-2022.
 • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

Lưu ý:  

 • SV được đăng ký cải thiện điểm và học phần đã xin hoãn trong các đợt điều chỉnh này.
 • Hình thức học và ngày bắt đầu:
 • Các học phần lý thuyết và thực hành (có thể học trực tuyến): Học trực tuyến từ ngày 21/02/2022
 • Các học phần thực hành/thực tập (bắt buộc học trực tiếp): Học trực tiếp từ 28/02/2022.
 • Từ ngày 21/03/2022, tất cả lớp học trực tuyến (online) sẽ chuyển qua học trực tiếp
 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV qua Email : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc Giai đoạn 2.
 • Email hỗ trợ Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
 • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

                                                                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO