Thông báo ĐKHP Tâm lý đại cương trong HK1/2023-2024 cho SV LTĐH

Thông báo ĐKHP Tâm lý đại cương trong HK1/2023-2024 cho SV LTĐH

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học lại học phần Tâm lý đại cương trong HK1/2023-2024

cho sinh viên liên thông đại học)

       Căn cứ vào số lượng sinh viên liên thông đại học chưa đạt học phần Tâm lý đại cương, Trường hướng dẫn sinh viên liên thông đại học sẽ học cùng sinh viên đại học hệ chính quy tại sơ sở Linh Trung theo lịch như sau:   

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Phòng học

Tuần bắt đầu

Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần

23-24

1

BAA00006

Tâm lý đại cương

22_2

7

1

2.5

cs2:F104

02/10/2023

23-24

1

BAA00006

Tâm lý đại cương

22_3

7

3.5

2.5

cs2:F104

02/10/2023

23-24

1

BAA00005

Kinh tế đại cương

22_3

7

1

4

cs2:F103

02/10/2023

23-24

1

BAA00005

Kinh tế đại cương

22_4

7

6

4

cs2:F103

02/10/2023

 

 Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) theo lịch ĐKHP học kỳ HK1/2023-2024 như đã thông báo.

    

   

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 Trần Thái Sơn