Thông báo dời ngày công bố danh sách tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo dời ngày công bố danh sách tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

Phòng Đào tạo thông báo:

Do có sự kiện xảy ra đột xuất, phòng Đào tạo thay đổi ngày công bố danh sách tốt nghiệp các chương trình như sau:

  • Đại học chương trình đại trà: 03/4/2024
  • Đại học chương trình đề án: 05/4/2024
  • Đại học chương trình Liên thông: 05/4/2024
  • Cao đẳng CNTT: 05/4/2024

PHÒNG ĐÀO TẠO