Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế (đợt quý 4/2019)

Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế (đợt quý 4/2019)

Các sinh viên có nhu cầu đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế vui lòng đăng ký tại Phòng Công tác Sinh viên.

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 4/10/2019.

Danh mục cơ sở khám chữa bệnh quý 4 năm 2019 như sau:

Lưu ý: bệnh viện Nguyễn Tri Phương (79013) và bệnh viện 115 (79024) không nhận đổi nơi KCB.

{aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/2528/2027_TB-BHXH%20Danh%20Sach%20co%20so%20KCB%20quy%204.2019.pdf{/aridoc}