Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế quý 4 năm 2020

Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế quý 4 năm 2020

Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế (đợt quý 4/2020)

Các sinh viên (từ khóa 2019 trở về trước) tham gia bảo hiểm y tế tại Trường có nhu cầu đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế vui lòng đăng ký tại Phòng Công tác Sinh viên.

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 22/10/2020.

Danh mục cơ sở khám chữa bệnh quý 4 năm 2020 như sau:

Lưu ý: không nhận đổi qua các bệnh viện sau: Bệnh viện Thống Nhất (79025), Bệnh viện 30/4 (79011), Bệnh viện Nguyễn Trãi (79014), Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (79013), Bệnh viện Nhân dân Gia Định (79030), Bệnh viện Nhân dân 115 (79024), Bệnh viện An Bình (79012)

 {aridoc width=”900″ height=”900″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/3360/2210_Danh%20sach%20co%20so%20KCB%20quy%204.2020.pdf{/aridoc}