[THÔNG BÁO] Gia hạn nộp hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm 2022

[THÔNG BÁO] Gia hạn nộp hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm 2022
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin về việc gia hạn nộp hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm 2022.
 
– Đăng ký hồ sơ dự tuyển: http://tuyensinh.vied.vn và nộp 02 bộ hồ sơ giấy tiếng Nga đến hết ngày 28/1/2022.
 
– Thời hạn nộp 01 bộ hồ sơ giấy tiếng Việt đến hết ngày 30/6/2022 (tính theo dấu bưu điện).
 
– Thông tin về chế độ học bổng, điều kiện, đối tượng dự tuyển, hồ sơ dự tuyển được thực hiện theo Thông báo số 1295/TB-BGDĐT ngày 10/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Trân trọng.