Thông báo gia hạn thời gian đóng tiền bảo hiểm y tế năm 2024 (Đợt 1)

Thông báo gia hạn thời gian đóng tiền bảo hiểm y tế năm 2024 (Đợt 1)

Nhà trường thông báo gia hạn thời gian đóng tiền Bảo hiểm y tế năm 2024 (Đợt 1) đến hết ngày 15/12/2023.

Danh sách thu phí BHYT xem tại link sau: https://tinyurl.com/27-11-DS-THU-BHYT-DOT-1

Sinh viên xem hướng dẫn đóng tại thông báo sau: TB 179 thu BHYT dot 1