Thông báo Giải thưởng KOVA năm 2019

Thông báo Giải thưởng KOVA năm 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:  24  /TB-CTSV-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình Giải thưởng Kova năm 2019

_________________

 

HẠNG MỤC NGHỊ LỰC: 8.000.000 đ / suất, số lượng: 05 suất

Đối tượng

Tất cả sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 2016, 2017 hiện đang theo học tại Trường.

Tiêu chuẩn

 • Có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên;
 • Điểm rèn luyện năm học 2017-2018 từ loại Khá trở lên;
 • Thuộc hộ nghèo/cận nghèo

Hoặc thuộc các trường hợp: mồ côi, bản thân SV hoặc bố mẹ khuyết tật/bệnh nặng, biến cố gia đình… có hoàn cảnh khó khăn do địa phương xác nhận;

 • Không dành cho SV đã nhận được học bổng từ các tổ chức khác trong năm học 2018 – 2019. SV nhận HB KOVA các năm trước vẫn được tham gia nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Hồ sơ gồm có:

 • Đơn tham gia và bản khai hoàn cảnh gia đình (theo mẫu) ;
 • Bảng điểm tất cả các học kì có xác nhận của nhà trường;
 • Các giấy tờ liên quan chứng minh (sổ hộ nghèo, gia đình chính sách, giấy khám sức khỏe của người thân/bản thân…);
 • Bản sao các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo (nếu có);
 • 02 hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang sống gồm: 01 tấm toàn cảnh ngôi nhà từ phía trước và 01 tấm bên trong;
 • CMND bản photo chứng thực;
 • 01 ảnh chân dung (từ đầu đến thân) của sinh viên (Lưu ý: không phải hình thẻ, khuyến khích áo sơ mi trắng).

Hồ sơ gửi về: SV nộp hồ sơ (bản cứng và bản mềm) về Phòng Công tác sinh viên ở cả 2 cơ sở, hạn cuối nộp hồ sơ là 15g00 ngày 5/6/2019.

 

HẠNG MỤC TRIỂN VỌNG: 10.000.000 đ / suất, số lượng: 02 suất

Đối tượng

Tất cả sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 2016, 2017 hiện đang theo học tại Trường.

Tiêu chuẩn

 • Học lực đạt loại xuất sắc (điểm trung bình tích lũy từ 9.0 trở lên);
 • Điểm rèn luyện năm học 2017-2018 từ loại Khá trở lên;
 • Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải từ cấp trường trở lên trong năm 2019 hoặc 2018 (SV là chủ nhiệm đề tài, đạt từ giải Ba trở lên);
 • Đề tài đăng ký thuộc các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật & Công nghệ (Công nghệ Hóa dược, Sinh – Y Sinh, Công nghệ thông tin, Tài nguyên & Môi trường);
 • Không xét sinh viên từng nhận giải thưởng KOVA – Triển vọng.

Hồ sơ gồm có:

 • Đơn tham gia và Bản báo cáo đầy đủ đề tài nghiên cứu và các giấy tờ, chứng nhận có liên quan (theo mẫu) ;
 • Bảng điểm tất cả các học kì có xác nhận của nhà trường;
 • Các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo (nếu có);
 • CMND bản photo chứng thực;
 • 01 ảnh chân dung (từ đầu đến thân) của sinh viên (Lưu ý: không phải hình thẻ, khuyến khích áo sơ mi trắng).

Hồ sơ gửi về: SV nộp hồ sơ (bản cứng và bản mềm) về Phòng Công tác sinh viên ở cả 2 cơ sở, hạn cuối nộp hồ sơ là 15g00 ngày 5/6/2019.

Phỏng vấn trực tiếp với Ban Tổ chức và thực hiện yêu cầu liên quan cho việc đánh giá (nếu có).

Thông tin đầy đủ hồ sơ có thể tải trực tiếp tại website: www.kovaprize.com hoặc liên hệ hotline: 01234612227 hoặc 0989506186.

Theo dõi thông tin thường xuyên trên fanpage KOVA Prize: https://www.facebook.com/kova.prize/

  

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương