Thông báo hoàn trả tiền học phí khóa 2018

Thông báo hoàn trả tiền học phí khóa 2018

Danh sách sinh viên được hoàn trả do Miễn giảm học phí HK1/2018-2019:

{aridoc width=”900″ height=”500″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/1806/CTSV.%20HTRA%20DO%20DUOC%20MGHP.%20NH.pdf{/aridoc}

Danh sách sinh viên được hoàn trả do đóng dư trong HK1/2018-2019:

{aridoc width=”900″ height=”500″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/1806/CTSV.%20HTRA%20DO%20DONG%20DU.%20NH.pdf{/aridoc}

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản, các sinh viên có tên trong danh sách vui lòng kiểm tra tài khoản để nhận tiền.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN